VÅRA TJÄNSTER

BESKÄRNING

Vi arbetar enligt svensk beskärningsstandard för att tillgodose de behov som uppkommer med träd i urban miljö. Läs gärna mer om beskärningsstandarden här.

 

Beskärning är oftast till nytta för oss människor, trädet kanske slår mot fasaden, eller släpar ner i trafiken. För att kunna behålla träden på platsen är beskärning en skonsam lösning.

Vissa typer av beskärning kommer även träden till gagn, en gren som hotar att knäckas kan beskäras så att trädet klarar att hålla uppe vikten istället för att brytas sönder.

Vi tittar på varje träd individuellt för att hitta den bästa lösningen för det urbana livet och trädets fortsatta samexistens.

DSC_0389.JPG

FÄLLNING

Ibland måste träd tas bort.
Vi genomför både markfällningar, fällning med klättring och avancerad fällning där träddelarna kontrollerat firas ner till marken.

IMG_0293.jpg

GAMLA OCH
SÄRSKILT SKYDDSVÄRDA  TRÄD

Vi är specialister på åldrande träd och deras praktiska skötsel. Vi utför besiktningar, inventering, skötselplan och utför åtgärder för att bevara dessa viktiga giganter.

acient tree.jpg

NATURVÅRD OCH HABITAT

Vi gillar att ge tillbaka. Det finns mängder av sätt att skapa boplatser och ge näring till växter på ett hållbart sätt. 

Måste ett träd fällas lämnar vi gärna en högstubbe, med ett vackert och vilt brottsnitt på toppen. Kanske en fågelholk utskuren ur stammen. 

Grenar kan bli naturdepåer i en mer vildvuxen del av trädgården.
Vi snidar även ut enklare former i stammar och stubbar. 

IMG_20200219_160721_edited.jpg

BORTFORSLING

Vi erbjuder upphögning, bortforsling och städning av arbetsplatsen.

Ofta är det dock möjligt att spara ris och grenar i naturdepåer, stammar som högstubbar, ved eller liggande på marken. 

bortforsling_edited.jpg

BESIKTNING

Besiktning är till stor nytta före, under och efter ombyggnationer. Vi hjälper både privatpersoner och företag att skydda träden vid små och stora projekt. 

Vi hjälper dig att undvika kostsamma skador, minska påverkan på träden och utvärdera hur stor skada trädet tagit om den redan är skedd. 

Desto tidigare vi kan komma in i processen desto större möjlighet att undvika skador på träden.

IMG_0097.heic

TRÄDVÅRDSPLAN

Denna tjänst är särskilt populär för Bostadsrättsföreningar, men både privatpersoner och företag kan ha stor nytta av trädvårdsplaner.  

Större trädbestånd, eller i vissa fall även fåtal träd, blir enklare att hantera med en tydlig skötselplan. 

Åtgärder som följs upp och görs i intervaller tenderar att bli mindre invasiva för träden. Kostnaderna kan hållas nere när inte problem åtgärdas innan de blivit akuta.

IMG_20200310_132821_edited_edited.jpg

TRÄDPLANTERING

Det är många delar som spelar in vid trädplantering.


Trädets ska få plats med både krona och rötter under hela sin livstid. Det ska vara en art som passar växtzonen och klimatet. Hur jorden ser ut och platsens historia är också viktig.  Sen ska trädet levereras och etableras.

Rätt träd på rätt plats. Vi hjälper dig hela vägen.

plantering%25202_edited_edited.jpg