OM TRÄDTJEJERNA

OM TRÄDTJEJERNA

Frida Brink och Miriam Löwenstein grundade TrädTjejerna AB 2020.

 

Vi är två arborister som skapar ett företag för att göra det vi tror på. Med den grunden håller vi hög kvalité och strävar mot att ständigt utvecklas. Vi håller oss ödmjuka inför att det alltid finns mer att lära och att forskningen om träd är i ständig expansion. 

Vi arbetar för att öka medvetenheten om de urbana trädens betydelse för miljö och artrikedom. Vi är specialiserade på att ta hand om Särskilt skyddsvärda träd.

Vi är en del i att professionell trädvård sprids i Sverige, både med vårt arbete och de utbildningsinsatser vi deltar i.

I företaget finns idag många års erfarenhet, ETW-certifiering, Vetcert, SM guld i Trädklättring (2019), engagemang i Sveriges Arboristförbund och Svenska Trädföreningen. Vi arbetar också med utbildning av arborister i trädklättring och säkerhet.

Vi är för allas lika värde. Därför vill vi aktivt verka för jämlikhet och har nolltolerans mot sexism, rasism, funkofobi, transfobi och andra former av förtryck. Både inom företaget och gentemot samarbetspartners. Om du arbetar med oss eller anlitar du oss ska du kunna känna dig trygg med att bli respektfullt bemött.

DSC_0389.JPG

FRIDA BRINK

073 598 84 94

IMG_0212.HEIC

MIRIAM LÖWENSTEIN

079 302 71 92