top of page

OM TRÄDTJEJERNA

OM TRÄDTJEJERNA

TrädTjejerna AB ingår i ett nätverk med flera mindre arboristfirmor. Vi är arborister som skapat egna företag för att göra det vi tror på, med den grunden håller vi hög kvalité och strävar mot att ständigt utvecklas. Vi håller oss ödmjuka inför att det alltid finns mer att lära och att forskningen om träd är i ständig expansion. 

Vi arbetar för att öka medvetenheten om de urbana trädens betydelse för miljö och artrikedom. Vi är specialiserade på att ta hand om Särskilt skyddsvärda träd.

Vi är en del i att professionell trädvård sprids i Sverige, både med vårt arbete och de utbildningsinsatser vi deltar i.

Företaget ägs och drivs av Miriam Löwenstein som arbetat med träd sedan 2011.

Till listan kan även läggas en tvåårig arboristutbildning, ETW-certifiering, Vetcert (vård av särskilt skyddsvärda träd), SM guld i Trädklättring (2019), engagemang i Sveriges Arboristförbund och Svenska Trädföreningen. Idag arbetar vi också med utbildning av arborister i trädklättring och säkerhet.

Vi är för allas lika värde. Därför vill vi aktivt verka för jämlikhet och har nolltolerans mot sexism, rasism, funkofobi, transfobi och andra former av förtryck. Både inom företaget och gentemot samarbetspartners. Om du arbetar med oss eller anlitar du oss ska du kunna känna dig trygg med att bli respektfullt bemött.

image0000001(1) (1)_edited_edited.jpg
bottom of page