top of page

OM TRÄDTJEJERNA

OM TRÄDTJEJERNA

Miriam Löwenstein äger och driver TrädTjejerna AB.

Hon har lång erfarenhet som arborist och förflutet som journalist i dagspressen. 

De senaste åren har hon arbetat med att driva både den egna utvecklingen och branschen framåt. Det har märkts genom arbete med utbildning med kurser, coachning och uppdrag för den två-åriga arboristutbildningen i Stockholm mellan 2018-2023. Sedan 2022 har hon också en post i Svenska Trädföreningens styrelse och är där ordförande i kommittén för utbildning och arrangemang. 

Med en bakgrund som klättrande arborist finns en tydlig förankring i verkligheten och förståelse för trädens dynamik, struktur, växtsätt och reaktioner. Detta tas med in i de konsulterande uppdragen och ger stadga till skötselplaner, besiktningar och riskbedömningar.

Miriam Löwenstein har deltagit i det standardiseringsarbete som ligger till grund för en jämnare kvalité och tydligare kommunikation både utåt och mellan arborister och företag. Sedan 2019 har hon varit med i den tekniska kommittén för trädvård på Svenska Institutet för Standarder. Hon har där arbetat med att ta fram standarden Processer och metoder för beskärning av träd (även känd som svensk beskärningsstandard) och uppdatera terminologistandarden. Nu pågår arbetet med en ny standard för skydd av träd vid byggnation och exploatering. 

Miriam Löwenstein var en av de första i landet att bli certifierad med VetCert. Det stora intresset för äldre, särskilt skyddsvärda träd och metoder för att bevara och öka naturvärden i urban miljö är en röd tråd i hennes arbete. Intresset har lett fram till vidareutbildningen i biologi och ekologi på universitetsnivå.

20230911_085059 (2)_edited.jpg

"Det är intressant att arbeta med träd eftersom det på många sätt är en undersökande process. Man måste hela tiden hålla sig ödmjuk inför att det finns mer att lära och att vår kunskap och förståelse för träden, dess biologi och ekologiska roll är i ständig utveckling". 

Miriam Löwenstein

079 302 71 92

Certifierad konsulterande och klättrande arborist

ETW, VetCert, TRAQ

 

kontakt@tradtjejerna.se

bottom of page