top of page

Klättrande tjänster

Beskärning

Vi arbetar enligt svensk beskärningsstandard för att tillgodose de behov som uppkommer med träd i urban miljö. Läs gärna mer om beskärningsstandarden här.

 

Beskärning är oftast till nytta för oss människor, trädet kanske slår mot fasaden, eller släpar ner i trafiken. För att kunna behålla träden på platsen är beskärning en skonsam lösning.

Vissa typer av beskärning kommer även träden till gagn, en gren som hotar att knäckas kan beskäras så att trädet klarar att hålla uppe vikten istället för att brytas sönder.

Vi tittar på varje träd individuellt för att hitta den bästa lösningen för det urbana livet och trädets fortsatta samexistens.

Naturvård

Vi gillar att ge tillbaka. Det finns mängder av sätt att skapa boplatser och ge näring till växter på ett hållbart sätt. 

Måste ett träd fällas lämnar vi gärna en högstubbe, med ett vackert och vilt brottsnitt på toppen. Kanske en fågelholk utskuren ur stammen. 

Grenar kan bli naturdepåer i en mer vildvuxen del av trädgården.

Vi snidar även ut enklare former i stammar och stubbar.

Klättrande besiktning

Detta är en typ av konsulterande tjänst där trädet undersöks närmare. 

Fällning

Ibland måste träd tas bort.

Vi genomför både markfällningar, fällning med klättring och avancerad fällning där träddelarna kontrollerat firas ner till marken.

Bortforsling

Vi erbjuder upphögning, bortforsling och städning av arbetsplatsen.

bottom of page