top of page

Konsultering

Skötselplaner

Större trädbestånd, eller i vissa fall även fåtal träd, blir enklare att hantera med en tydlig skötselplan. Åtgärder kan följas upp och träden får längre och friskare liv. 

Besiktning och anläggning

Besiktning är till stor nytta före, under och efter ombyggnationer. Vi hjälper både privatpersoner och företag att skydda träden vid små och stora projekt. 

Värdering​

Vi hjälper dig att undvika kostsamma skador, minska påverkan på träden och utvärdera hur stor skada trädet tagit om den redan är skedd.

Gamla träd 

Vi är specialister på åldrande och särskilt skyddsvärda träd. Vi utför besiktningar, inventering, skötselplan och utför åtgärder för att bevara dessa viktiga giganter.

Rådgivning

Vi hjälper dig med skötsel av dina träd och planering av trädbestånd. Se även våra utbildningar och föreläsningar.

bottom of page