top of page
UTVECKLING

Trädvärdering

Trädvärdering är ett verktyg som tar fram fullvuxna och etablerade träds värde. Det är användbart både vid planering av exploatering (se skyddsplaner vid byggnation) och som underlag för skadeståndskrav. Våra värderingar görs utifrån Alnarpsmodellen, branschpraxis för trädvärdering.   

acient tree.jpg

Skyddsplaner vid byggnation

Vi hjälper er redan i projekteringen med att inventera och ta fram bevarandekriterier och bevarandevärden för trädbestånd på platsen. I skyddsplanen utformas åtgärder, krav och rekommendationer för att de bevarade träden ska klara förändringarna i närmiljön. 

Skyddsplaner är till nytta i både stora och små byggprojekt. Kunskap och rätt åtgärder kan förhindra svåra och kostsamma skador på träden och bidrar till en grönare urban miljö.

IMG_0097.heic

Planering och plantering

Plantering av nya träd är en viktig del i en långsiktig förvaltning. Vi hjälper er med placering, artval, gestaltning, växtbäddars utformning och skötselprogram. Vi utgår från det aktuella området, befintlig arkitektur och användning av platsen. Från befintligt skick till etablerade träd.

plantering 2.jpg
bottom of page