Beskärning

Många behov som uppkommer med träd i urban miljö kan lösas med beskärning. Det finns en mängd olika typer och tekniker när det .

De flesta beskärningar TrädTjejerna gör är klättrande beskärning, det ger en otrolig närhet till trädet och överblick. 

Vi gör många olika typer av beskärningar och är du intresserad kan du läsa mer om svensk beskärningsstandard här.

Vi på TrädTjejerna har varit delaktiga i arbetet med att ta fram den svenska beskärningsstandarden som höjer kvalité och samstämmighet i arboristbranschen. 

När du beställer kostnadsfritt offertbesök av oss tittar vi  på varje träd individuellt för att hitta den bästa lösningen för trädets fortsatta samexistens i det urbana livet.

Utrymmesbeskärning - kronan anpassas till byggnader, trafik och aktiviteter runt trädet.

Säkerhetsbeskärning - delar av trädet som belastas mer än den bärande veden klarar av beskärs

Kronrestaurering - träd som beskurits hårt eller på annat vis skadats beskärs för att växa vidare på ett hållbart vis

Vanliga beskärningar